MENÜ

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

www.eren-enerji.com.tr
Üretimden Satışlar: 1.938.186.225
Genel Sıra No: 46
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 41
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.032.658.861 51 45
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.869.750.871 15 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.063 198 188
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası