MENÜ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

www.erdemir.com.tr
Üretimden Satışlar: 6.177.568.072
Genel Sıra No: 11
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 10
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.084.122.963 8 8
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.577.003.850 15 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.659.152.582 3 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.168.880.352 5 3
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.579.287.074 4 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
967.724.689 9 6
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
137.354 80 79
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.172 17 14
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 -.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası