MENÜ

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

www.erbakir.com.tr
Üretimden Satışlar: 2.172.255.223
Genel Sıra No: 38
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 35
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.172.255.223 46 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
114.467.297 246 236
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
128.803.874 313 303
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
966.110.547 147 139
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.116.096 180 174
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
88.651.685 193 188
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
352.662 22 21
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
708 259 249
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 -.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası