MENÜ

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

www.enerjisa.com.tr
Üretimden Satışlar: 2.151.188.063
Genel Sıra No: 39
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 36
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.045.801.099 20 19
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.333.330.256 4 2
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 100 0
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası