MENÜ

Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

www.elba.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 327.430.718
Genel Sıra No: 378
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 369
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
327.754.782 407 398
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.505 221 219
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
724 257 247
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası