MENÜ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

www.cci.com.tr
Üretimden Satışlar: 2.417.370.884
Genel Sıra No: 30
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 28
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.436.281.957 36 33
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.591.260 213 203
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.265.284.330 38 32
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.404.753.815 19 17
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-51.010.562 464 454
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
345.189.347 49 46
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.763 409 406
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.115 183 173
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
11 İçeceklerin imalatı 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 79,91 20,09
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası