MENÜ

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

www.borcelik.com
Üretimden Satışlar: 2.662.589.617
Genel Sıra No: 28
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 26
Net Satışlar ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.666.929.254 31 29
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
730.777.627 67 60
Aktif Toplam ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.702.360.896 86 79
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö ) ( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat ( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
182.254 53 52
Ücretle Çalışanlar Ortalaması ( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı
0 54,67 45,33
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası