MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 396
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 387
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 323 314
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 268 258
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 201 193
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 342 333
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 208 202
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 301 294
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 248 246
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 76 69
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası