MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 388
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 379
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 332 323
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 396 385
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 223 215
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 281 272
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 308 302
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 390 382
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 129 127
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 390 379
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası