MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar: -
Genel Sıra No: 310
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 301
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 262 253
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 160 152
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 112 104
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 230 222
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 67 63
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 116 112
İhracat
( Bin $ ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 295 292
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
( Adet ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 453 442
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 -.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası