MENÜ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

www.tki.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.782.832.748
Genel Sıra No: 47
Kamu Sıra No: 5
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.118.552.013 43 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
448.503.042 50 6
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.934.586.144 16 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.782.108.592 36 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
81.340.281 103 4
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
109.814.061 138 3
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.100 21 5
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
5 Kömür ve linyit çıkartılması 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu