MENÜ

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

www.mercedes-benz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.771.526.299
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 11
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.227.033.844 6 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.104.116.698 15 14
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.143.071.281 9 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.189.015.330 24 20
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
752.478.718 5 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
828.916.908 6 5
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
652.677 15 14
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.455 11 7
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
5.00 10.00 85.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası