MENÜ

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

www.dilerholding.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.808.539.306
Genel Sıra No: 48
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 42
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.818.217.068 54 48
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.447.797 313 302
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.399.063.563 69 62
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
365.086 29 28
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
820 243 232
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası