MENÜ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

www.cci.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.042.896.919
Genel Sıra No: 37
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 34
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.066.388.128 42 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
460.983.608 42 37
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.426.632.849 25 20
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.518.282.642 18 15
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
139.034.202 51 49
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
485.446.450 20 18
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.844 385 381
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.133 164 154
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
11 İçeceklerin imalatı 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 79.91 20.09 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası