MENÜ

İpragaz A.Ş.

www.ipragaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.357.598.000
Genel Sıra No: 22
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 19
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.408.091.202 27 23
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
915.312.066 18 15
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
274.466.710 155 146
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
708.685.188 132 124
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.409.739 133 126
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
72.141.910 160 154
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
220 444 438
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
946 195 184
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.12 99.88 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası