MENÜ

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

www.mercedes-benz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.512.714.226
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.844.317.851 9 8
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.133.536.624 15 14
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.787.455.187 12 7
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.880.253.595 22 18
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
805.507.329 5 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
845.948.065 8 5
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
721.291 16 15
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.330 12 7
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
5.00 10.00 85.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası