MENÜ

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

www.tki.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.886.203.748
Genel Sıra No: 15
Kamu Sıra No: 2
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.182.800.596 19 2
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.575.032.872 9 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.448.058.711 7 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.035.860.078 17 4
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
860.015.795 3 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.318 8 4
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
5 Kömür ve linyit çıkartılması 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu