MENÜ

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

www.kaptandemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.354.522.492
Genel Sıra No: 48
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 43
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.427.683.921 56 51
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.659.427 308 295
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
290.288.392 129 120
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.012.998.773 78 70
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.417.329 276 270
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
546.843 20 19
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
860 206 195
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası