MENÜ

Arçelik A.Ş.

www.arcelik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 7.221.822.854
Genel Sıra No: 4
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 4
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.841.675.555 4 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.529.164.385 10 8
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.177.849.523 9 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.101.545.999 7 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
209.606.787 28 24
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.218.803 4 4
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.832 1 1
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası