MENÜ

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

www.turktraktor.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.021.679.933
Genel Sıra No: 41
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 36
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.214.577.471 43 39
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.686.400 41 33
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
483.489.008 64 56
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
955.328.494 64 56
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
235.616.969 19 15
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.883 46 45
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.641 84 76
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 62.5 37.5 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası