MENÜ

Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş.

www.dilerhld.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.186.669.326
Genel Sıra No: 35
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 31
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.217.159.335 42 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-6.445.953 497 485
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
404.250.893 79 71
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
979.773.867 60 53
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-28.395.707 487 477
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
613.578 16 15
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.202 129 119
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 88.00 12.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası