MENÜ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

www.cci.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.441.793.814
Genel Sıra No: 29
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 26
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.444.638.181 36 32
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
449.937.170 28 23
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.279.560.731 17 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.176.803.435 19 16
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
181.833.576 25 20
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.351 357 355
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
989 167 157
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 80.00 20.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası