MENÜ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

www.isdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.362.164.216
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 11
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.362.164.216 18 17
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-410.942.858 500 485
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.997.148.933 8 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.476.106.413 5 4
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-866.451.355 500 485
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
378.288 22 21
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.633 12 6
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası