MENÜ

İpragaz A.Ş.

www.ipragaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.589.071.147
Genel Sıra No: 19
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 16
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.606.789.297 25 22
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
709.826.742 19 16
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
211.675.101 137 127
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
380.421.261 145 135
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
76.407.677 56 50
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.319 414 408
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
666 230 216
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası