MENÜ

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 178.915.906
Genel Sıra No: 274
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 262
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
179.006.692 308 296
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.111.553 172 160
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
193.829.957 151 141
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264.967.242 214 204
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.567.521 65 59
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
74.830 127 125
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264 395 380
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası