MENÜ

Unipro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 174.523.904
Genel Sıra No: 283
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 271
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
179.630.903 305 294
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.936.978 320 306
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.937.052 240 231
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.922 412 406
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.1 99.9 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Ticaret Odası