MENÜ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

www.tpao.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.008.917.422
Genel Sıra No: 30
Kamu Sıra No: 4
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.186.888.351 34 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
641.161.248 20 4
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.300.378.913 3 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.037.499.502 7 2
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
423.474.815 6 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.570 16 7
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
99.85 0.15 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu