MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 15.495.595.133
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.215.446.534 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.257.587.409 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.772.952.504 4 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.333.665.892 2 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
776.931.357 2 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.751.582 4 4
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.155 18 11
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası