MENÜ

Saray Döküm ve Madeni Aksam San. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 174.664.493
Genel Sıra No: 282
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 270
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
187.064.832 293 282
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.721.960 229 216
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
150.305.395 192 182
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
160.237.550 329 319
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.683.157 120 114
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.409 143 141
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
375 334 319
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası