MENÜ

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 163.843.045
Genel Sıra No: 308
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 296
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
169.526.187 327 315
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.404.874 258 244
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.295.007 431 416
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.304.826 396 383
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.764.344 428 417
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.129 417 411
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.102 129 117
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası