MENÜ

Petrol Ofisi A.Ş.

www.poas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 177.901.028
Genel Sıra No: 276
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 264
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.678.473.895 2 2
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.432.320.272 5 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.081.340.155 7 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.837.938.121 4 3
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
346.594.278 9 6
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
930.391 9 9
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.075 135 123
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 66.00 34.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Ticaret Odası