MENÜ

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 168.655.180
Genel Sıra No: 298
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 286
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
170.503.094 324 312
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.105.705 214 201
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-18.559.012 498 483
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
175.932.802 310 300
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.428.882 318 309
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.063 373 369
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
282 385 370
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası