MENÜ

Mobil Oil Türk A.Ş.

www.mobiloil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 179.142.306
Genel Sıra No: 273
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 261
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
506.619.058 119 110
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.982 40 39
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
185 444 429
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.01 99.99 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası