MENÜ

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

www.mercedes.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.472.696.529
Genel Sıra No: 22
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 19
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.463.786.333 16 15
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
416.967.777 28 23
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
764.966.127 31 25
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.189.749.156 45 38
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
145.892.980 27 23
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
523.848 16 16
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.975 19 12
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
7.96 7.05 84.99 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası