MENÜ

Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 169.345.389
Genel Sıra No: 292
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 280
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
175.812.937 315 303
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.677.839 425 411
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.865.884 448 433
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.345.740 470 455
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.095.724 375 365
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
310 370 355
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası