MENÜ

Major SKT Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 182.506.787
Genel Sıra No: 262
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 251
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
183.681.205 300 289
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.901.331 355 341
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.498.847 474 459
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80.935.394 438 423
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
566.009 402 391
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
839 423 417
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
563 266 252
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası