MENÜ

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.351.959.577
Genel Sıra No: 23
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 20
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.446.711.278 27 24
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-4.885.235 490 475
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
370.968.223 80 70
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
668.862.654 82 73
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.495.573 243 234
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
437.323 17 17
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
968 156 143
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası