MENÜ

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

www.keds.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 769.661.716
Genel Sıra No: 47
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 42
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
846.466.761 54 49
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
178.024.557 64 54
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
426.757.541 70 60
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.336.501.564 37 32
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.725.591 159 153
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
73.927 130 128
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.290 101 90
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 331 Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası