MENÜ

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

www.kaptandemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 824.461.422
Genel Sıra No: 41
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 36
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
848.473.739 53 48
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.453.270 148 137
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
257.395.036 105 95
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.182.423.802 46 39
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.768.542 158 152
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
331.057 24 23
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
831 190 176
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası