MENÜ

Hema Endüstri A.Ş.

www.hattat.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 168.780.735
Genel Sıra No: 297
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 285
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
168.780.735 329 317
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.567.293 179 167
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
227.900.600 124 114
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
581.710.798 89 80
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
527.706 404 393
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.473 164 162
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.530 78 67
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası