MENÜ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

www.fordotosan.com.tr.
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.453.366.442
Genel Sıra No: 6
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 5
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.615.262.788 8 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
877.307.607 14 12
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.094.287.917 18 13
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.186.780.520 16 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
456.191.851 4 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.038.704 2 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.729 7 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 58.96 41.04 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası