MENÜ

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.

www.erbakir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 869.549.391
Genel Sıra No: 38
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 33
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
909.725.326 46 41
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.549.667 185 173
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.074.413 404 389
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
416.073.658 132 122
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.969.029 239 230
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
206.930 41 40
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
479 294 280
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası