MENÜ

Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş.

www.dilerhld.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 902.848.719
Genel Sıra No: 35
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 30
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
913.889.497 45 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.526.727 316 302
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
432.646.601 68 58
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
827.821.403 66 57
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.208.447 350 341
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
415.104 20 19
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
875 178 164
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 88.00 12.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası