MENÜ

Coca-Cola İçecek A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.307.568.657
Genel Sıra No: 25
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 22
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.325.547.479 30 27
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
413.756.438 29 24
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.181.989.264 16 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.122.835.055 17 14
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
210.519.381 18 14
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.979 353 350
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.047 140 128
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 313 İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 80.00 20.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası