MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.188.024.540
Genel Sıra No: 8
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 7
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.406.065.217 12 11
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.789.392.727 9 8
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.307.382.673 13 10
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.973.463.842 19 16
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
228.376.995 15 11
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
135.067 65 63
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.046 141 129
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası