MENÜ

Arçelik A.Ş.

www.arcelik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.842.707.558
Genel Sıra No: 4
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 3
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.701.060.396 7 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.093.743.656 12 11
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.157.156.171 6 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.066.484.829 6 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
388.754.326 7 4
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.612.476 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.553 2 1
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası