MENÜ

Alliance One Tütün A.Ş.

www.oantl.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 170.552.271
Genel Sıra No: 291
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 279
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
171.661.583 322 310
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
202.209.573 272 262
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
100.573 92 90
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
608 250 236
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.65 99.35 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası