MENÜ

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 973.634.921
Genel Sıra No: 31
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 27
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
976.666.060 39 35
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
136.855.373 87 77
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
236.483.727 120 110
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
472.518.348 116 106
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
76.543.097 55 49
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.834 248 246
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.286 102 91
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası