MENÜ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

www.fordotosan.com.tr.
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 6.006.491.811
Genel Sıra No: 3
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 2
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.037.629.203 4 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.090.769.402 12 12
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.117.353.349 15 11
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.008.302.253 13 10
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
616.510.110 3 2
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.759.804 2 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.260 7 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 58.96 41.04 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası