MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.279.709.953
Genel Sıra No: 10
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 9
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.454.312.433 13 12
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.529.919.807 7 7
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.149.552.556 13 9
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.939.151.019 16 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
81.026.869 53 50
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
140.965 87 86
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.150 130 120
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası